Kaupunki ja järjestäjät töpeksivät Linnanpuiston rock-festareissa

Esiintymislavojen paikka ja äänentoistolaitteiden suuntaus

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan järjestäjän on huolehdittava aina siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty koko tilaisuuden ajan siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Näin ei tapahtunut kesän aikana järjestetyissä Wanaja Festivalissa ja Mellakka Festivalissa.

Järjestäjät eivät huolehtineet äänentoistolaitteiden suuntaamisesta ja säätämisestä määräysten edellyttämällä tavalla. Määräyksiä olisi ollut helppo noudattaa. Esiintymislavat olisi pitänyt sijoittaa Linnanpuiston eteläosaan, jolloin melu olisi suuntautunut pohjoiseen eli linnan suuntaan. Siellä ei ole asuintaloja.

Kaupunki ei valvonut lainkaan esiintymislavojen sijoittelua.

Melumittaukset

Kaupunki ei myöskään suorittanut melumittauksia. Se ainoastaan suositteli järjestäjille niiden tekemistä.

Puutteelliset järjestämisehdot

Äänentoistolaitteiden suuntaamisesta ja säätämisestä sekä melumittausten tekemisestä olisi oltava täsmälliset määräykset festarialueen lupapäätöksessä tai sopimuksessa. Lisäksi kaupungin edustajan olisi ennalta ilmoittamatta käytävä tarkastamassa mittaustuloksia ja tehtävä itsekin mittauksia. Näin desibelit pysyisivät naapurustossa siedettävällä tasolla esitysten aikana.

Lupapäätöksen toimittamisessa viivyteltiin

Pyysin 30.7. muutamaa kaupungin virkamiestä toimittamaan sähköisessä muodossa tämän kesän Mellakkaa koskevat sopimukset ja päätökset.  Lisäksi lähetin 13.8. kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Sari Rautiolle viestin, jolla kiirehdin asiakirjojen toimittamista.

Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaan yllä mainittu pyyntö on käsiteltävä kaupungin hallinnossa viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos virkamies kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on ilmoitettava kieltäytymisen syy ja lisäksi annettava tieto siitä, minkä viranomaisen ratkaistavaksi asia voidaan saattaa.

Sain kaupungilta lupatarkastajan 28.6. tekemän, Mellakkaa koskevan päätöksen sähköpostitse 19.8. klo 16:01 eli reilusti laissa säädetyn takarajan jälkeen. Mellakasta ei ole ilmeisesti tehty erillisiä sopimuksia, vaan kaikki kaupungin ehdot sisältyvät mainittuun päätökseen.

Miksi Mellakalle lupa myönnettiin vasta viime tingassa?

Lupatarkastajan päätös on ollut nähtävänä 1.7. alkaen osoitteessa www.hameenlinna.fi. Päätökseen tyytymätön kaupungin jäsen voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunkirakennelautakunnalle laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi tietoverkkoon.

Mellakan valmistelutyöt Linnanpuistossa ja lähialueilla aloitettiin suunnilleen 18.7. eli jo viikko ennen tapahtumaa. Kaupungin jäsenen oikaisuvaatimusta ei olisi ehditty käsitellä kaupunkirakennelautakunnassa ennen töiden aloittamista. Muutoksenhakuaika päättyi 23.7. ja lautakunta oli käytännössä mahdollista kutsua kokoon vasta Mellakan jälkeen. Kysynkin: Olisiko lupatarkastaja tai joku muu virkamies peruuttanut Mellakan, jos kaupungin jäsen olisi toimittanut oikaisuvaatimuksen?

Napina jatkunut vuosikaudet!

Tällainen toimintakulttuuri kaupungin hallinnossa on ala-arvoista. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tarttis osata tehdä jotain tilanteen parantamiseksi! Annan heidän käyttöönsä yllä olevat vinkit korvauksetta.

Mikään taho, jolla on oikeus ottaa lupatarkastajan päätös käsiteltäväkseen, ei nytkään käyttänyt oikeuttaan. Kaupungin hallinnossa näitä ”laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvalvojia” on useita.

Leo Leppänen

Jätä kommentti

css.php